คณาจารย์

น.ส.ดาริน วัฒนศิลป์

น.ส.ดาริน วัฒนศิลป์

ครูที่ปรึกษา

นักเรียนโครงการพิเศษ

รุ่นที่ 15

รหัสกิฟต์ ชื่อ - นามสกุล แฟ้มประวัติ
057 นางสาวชญานิศ ปราชญ์คริษฐ์
058 นายธนากร กอบกุล
059 นายปุณณ์ ทวีศิลป์
060 นายปวเรศ เสริมฤทธิรงค์
061 นางสาวพัชมณ ปิติวงกรณ์
062 นายวิชัย ทรายเงิน
063 นายวสุธร วรโชติเมธี
064 นายชนุตม์ แซ่หลิว
065 นายชเนศ แซ่หลิว
066 นางสาวไอริณ จรัสพรรณ

รุ่นที่ 16

รหัสกิฟต์ ชื่อ - นามสกุล แฟ้มประวัติ
067 นายธรรมรงค์ เดชารัตน์
068 นายวัฒนา รุจิโรจน์สกุล
069 นางสาวไปรยา แซ่ว่อง
070 นายพีรพัฒน์ ปลื้มใจ
071 นายธาม ธำรงค์สวัสดิ์
072 นางสาวณัฐณิชา วงศ์วัฒนะ
073 นายคิมหันต์ ศรีศิริ
074 นายพชร ภู่ต้อง
075 นายฑิภพล พ่วงมหา
076 นายศุภวัฒน์ พันธุ์อมรชัย
077 นางสาววิลินดา จันจุฬา
078 นางสาวอภิษฎา วัฒนานนท์

F*CK GIFTED

เกลียดห้องกิฟต์นี่เหมือนกันงั้นเหรอ เปลี่ยนมาใช้กรอบรูปนี้ซะสิ!

สำหรับ ต้องใช้ Twibbon

เข็มกลัดนักเรียนพลังกิฟต์ (โฉมใหม่)

350 ฿

พลังกิฟต์ใคร ๆ ก็มีได้!
ITEM สุดพิเศษจากโรงเรียนฤทธาวิทยาคม เรียบหรูในกล่องกำมะหยี่สีดำ