คณาจารย์

นายปรมะ วงศ์รัตนะ

นายปรมะ วงศ์รัตนะ

ครูผู้ดูแลโครงการ

ศิษย์เก่าโครงการพิเศษ

รุ่นที่ 15

รหัสกิฟต์ ชื่อ - นามสกุล แฟ้มประวัติ
057 นางสาวชญานิศ ปราชญ์คริษฐ์
058 นายธนากร กอบกุล
059 นายปุณณ์ ทวีศิลป์
060 นายปวเรศ เสริมฤทธิรงค์
061 นางสาวพัชมณ ปิติวงกรณ์
062 นายวิชัย ทรายเงิน
063 นายวสุธร วรโชติเมธี
064 นายชนุตม์ แซ่หลิว
065 นายชเนศ แซ่หลิว
066 นางสาวไอริณ จรัสพรรณ

รุ่นที่ 16

รหัสกิฟต์ ชื่อ - นามสกุล แฟ้มประวัติ
067 นายธรรมรงค์ เดชารัตน์
068 นายวัฒนา รุจิโรจน์สกุล
069 นางสาวไปรยา แซ่ว่อง
070 นายพีรพัฒน์ ปลื้มใจ
071 นายธาม ธำรงค์สวัสดิ์
072 นางสาวณัฐณิชา วงศ์วัฒนะ
073 นายคิมหันต์ ศรีศิริ
074 นายพชร ภู่ต้อง
075 นายฑิภพล พ่วงมหา
076 นายศุภวัฒน์ พันธุ์อมรชัย
077 นางสาววิลินดา จันจุฬา
078 นางสาวอภิษฎา วัฒนานนท์

เข็มกลัดนักเรียนพลังกิฟต์ (โฉมใหม่)

350 บาท

พลังกิฟต์ใคร ๆ ก็มีได้!
ITEM สุดพิเศษจากโรงเรียนฤทธาวิทยาคม เรียบหรูในกล่องกำมะหยี่สีดำ

สมุดนักเรียนพลังกิฟต์

150 บาท

สมุดโน้ตจากโรงเรียนฤทธาวิทยาคม จำนวน 70 หน้า พิมพ์ลายเส้นบรรทัด

DVD Boxset The Gifted :
The Complete Edition

1,650 บาท

ครั้งแรกของการรวมซีรีส์ The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ ทั้ง 2 ซีซั่น ไว้ในรูปแบบ DVD Boxset พร้อมของแถมสุดพิเศษ!

ใน Boxset ประกอบด้วย
  • DVD ซีรีส์ The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์
  • DVD ซีรีส์ The Gifted Graduation
  • Photobook รวมภาพความประทับใจ จากซีรีส์ The Gifted ทั้ง 2 ซีซั่น
  • Poster Set จากซีรีส์ The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์
  • Character Card นักแสดง จากซีรีส์ The Gifted Graduation